Allt du behöver veta om OVK besiktning

13 november 2023
Julia Zsiga

editorial

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en statlig insats ämnad att förbättra inomhusluften och energieffektiviteten i byggnader över hela Sverige. Denna typ av besiktning krävs av fastighetsägare och kan vara avgörande för familjers hälsa och byggnaders energiförbrukning.

Varför är OVK besiktning viktigt?

OVK besiktning är inte bara ett krav, det är också en viktig faktor för hälsa. Faktum är att dålig luftkvalitet kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive allergier, astma och andra andningsvägssjukdomar. Dessutom kan korrekt ventilation minskar risken för fuktskador, vilket i sin tur kan leda till dyra reparationer. Energieffektivitet är en annan viktig aspekt av OVK besiktning. Korrekt ventilation kan bidra till att minska energiförbrukningen av en byggnad genom att minimera behovet av uppvärmning och kylning. På detta sätt är OVK inte bara bra för plånboken, det är bra för miljön också.

image

Vad innebär OVK besiktning?

Under en OVK besiktning kommer en certifierad fackman att kontrollera byggnadens ventilationssystem. Denna person kommer att kontrollera alla kanaler, fläktar och ventilationsenheter för att säkerställa att allt är i gott skick och fungerar som det ska. Besiktningen innebär också att man kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de gällande byggreglerna. OVK besiktning bör genomföras regelbundet, var 3:e år för flerfamiljshus och var 6:e år för en- och tvåfamiljshus.

Vem kan utföra en ventilationskontroll?

OVK besiktning kan endast utföras av en certifierad funktionskontrollant. Dessa personer måste ha adekvat kunskap och utbildning för att kunna utföra kontrollen korrekt. Kontrollanten kommer även att utfärda ett intyg efter kontrollen, detta är ett bevis på att ventilationssystemet har besiktigats och bedömts uppfylla de krav som ställs. Regeringen har lagt allt ansvar på byggnadens ägare att se till att ventilationen kontrolleras regelbundet och att alla regler följs. Misslyckas man med att uppfylla dessa krav kan rättsliga påföljder tillkomma.

Slutgiltiga tankar

För att sammanfatta erbjuder OVK besiktning en mängd fördelar, både för miljön och för de personer som bor i byggnaden. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar på rätt sätt kan du förhindra hälsoproblem och undvika onödiga energikostnader. Det är alltid rekommenderat att ta hjälp av certifierade och kompetenta företag vid utförande av OVK besiktning. Om du behöver hjälp med att utföra din OVK besiktning, överväg att ta hjälp av EE-System. De har lång erfarenhet och kunskap inom ventilation och allt som berör OVK besiktning. Besök deras hemsida på [https://www.eesystem.se/](https://www.eesystem.se/) för mer information.

Fler nyheter