Hissbesiktning – en avgörande process för säker och effektiv vertikal transport

08 februari 2024
Veronica Urena

editorial

Hissar är en vital del av många byggnader, från bostadshus till affärscentrer och sjukhus. De gör det inte bara möjligt att effektivt förflytta människor och varor mellan de olika våningsplanen, utan de är också en fråga om tillgänglighet och komfort. Men som alla andra maskiner, kräver hissar regelbunden tillsyn och underhåll för att säkerställa deras funktion och användares säkerhet. Hissbesiktning är en kritisk aspekt i detta, och i den här artikeln utforskar vi varför besiktningen är så viktig, vad den innebär, och hur den går till.

Hissbesiktningens roll och betydelse

En hissbesiktning är en specialistkontroll som siktar på att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister med en hissanläggning. Detta är inte bara en fråga om att upprätthålla god funktion utan är också ett lagstadgat krav för att förebygga olyckor och incidenter. I Sverige regleras hissbesiktningar av arbetsmiljölagen samt av Sveriges nationella hisstandard, och utförs av ackrediterade hissbesiktningsmän. Dessa besiktningar säkerställer att hissarna möter de strikta säkerhetskrav som gäller och ger trygghet för såväl fastighetsägare som brukare.

Besiktningens väsentliga steg

Vad innebär en hissbesiktning?

Hissbesiktningen inleds vanligtvis med en noggrann visuell inspektion av hisskabinen, maskinrummet och schaktet. Kontrollen omfattar även test av hissens säkerhetssystem, inklusive överhastighetsskydd, dörrlåsning och nödstopp. Ytterligare en del av besiktningen är att granska dokumentationen, vilket inkluderar underhållshistorik och tidigare besiktningsprotokoll. En besiktning kan också inkludera en provkörning av hissen, för att säkerställa att den rör sig jämnt och stannar precis på våningsnivån.

Hissbesiktning

Regler och intervall för hissbesiktning

För att hissar ska betraktas som säkra för användning måste fastighetsägare följa de regler och intervall för hissbesiktning som stipuleras av lag och standarder. I Sverige måste alla hissar genomgå en första besiktning innan de tas i bruk. Efter det så ska hissar gå genom regelbundna kontroller varje år, och en större huvudbesiktning vart femte år. Dessa intervall kan variera beroende på hissens ålder, modell och användningsfrekvens.

Säkerhet och underhåll

Förebyggande underhåll och säkerhetsåtgärder

För att minimera incidenter och säkerställa att hissarna håller sig i optimalt skick över tid, bör fastighetsägare och förvaltare engagera sig i förebyggande underhåll. Detta underhåll inkluderar regelbunden rengöring, smörjning och inspektion av kritiska komponenter. Metoder för tidigt upptäckt av eventuella brister är avgörande och kan omfatta allt från att lyssna efter ovanliga ljud till att övervaka hissens prestandadata via moderna diagnossystem.

Tekniska förändringar och modernisering

Teknologiska framsteg leder till ständiga förändringar i både konstruktion och funktion hos hisssystem. Förutom de rent tekniska aspekterna måste hissbesiktningar även ta hänsyn till dessa förändringar för att säkerställa att anläggningarna överensstämmer med de senaste säkerhetsstandarderna. I fall där hissar börjar bli föråldrade kan det dessutom bli aktuellt att överväga modernisering för att förbättra både funktion och säkerhet.

Fler nyheter